Fremgangsmåde til tagmaling og tagrensning

Rensning:

 • Evt stillads opstilles.
 • Alle tagrendenedløb spærres med en svamp for at forhindre at der udledes spildevand til kloak.
 • Tagflader højtryksrenses med specialudstyr. Alle overlapninger og kanter renses manuelt.
 • Taget skylles med rent vand og efterses for defekte/løse tagplader og taghætter.
 • Der udlægges desinficerende skum for at neutralisere grønne belægninger i samlinger og kanter. Dette for at sikre at alle alger er ”døde”. Taget henstår til det er tørt. Det kan males samme dag, hvis solen er på.

Maling af taget:

 • Der afdækkes tagrender, vindskeder, tagvinduer og andet der ikke skal males. Som udgangspunkt males skorstene til brændeovne , taghætter og skotrender i tagets farve. (sort)
 • Evt. udestue og havemøbler afdækkes eller fjernes.
 • Alle nedadvendte kanter rulles og resten af taget sprøjtes første gang.
 • Der sprøjtes anden gang og evt. afdækning fjernes efterhånden som der males.
 • Taget er modstandsdygtigt over for støv og regn efter en time, afhængig af temperaturen.
 • Taget fremstår nu som næsten nyt , Men da taget blev renset, forsvandt den del af taget der var nedbrudt, så der kan være ar efter rensningen. Disse ar vil ikke blive fyldt op med maling.

Betræd ikke taget før efter 15 dage, da det skal være gennemtørt.

Vedligeholdelse:

For at få mest glæde af renoveringen, anbefales det at få taget behandlet mod grønne belægninger jævnligt.

Roskilde Tagmaler tilbyder at algebehandle efter behov. Dit tag vil på denne måde altid fremstå ensartet og uden grønne belægninger.

 

FAQ

Læs mere om

Når Roskilde tagmaler er færdig, er taget som nyt!

Vi dækker hele Sjælland, Vestsjælland, Nordsjælland, København, Køge, Ringsted, Holbæk, Herlev, Hillerød

Læs mere om: Nyt tag, tagmaler, algebehandling tag, tagrensning, tag renovering, betontagsten, tag tilbud, tag rens

Find os på Google+