Hvad betyder garanti?

Vi giver som udgangspunkt 5-10 års garanti på udført tagmaler arbejde. Men hvad er det, der garanteres?

Det garanters, at malingen ikke skaller af på malede flader af asbestholdige overflader på taget. Det vil sige tagplader og rygninger. Det gælder også for betontegl.

Tagmaler

Hvor dækker garantien ikke?

Eternitplader, der ikke indeholder asbest, dvs. tage fra efter 1986. Dette er fordi ingen med sikkerhed kan sige, om det er den årgang du har på dit tag, der smuldrer.

På tage af betontegl er det tilladt at rense alt med højtryk, så der er ingen undtagelser.

På nogle tage, der er belagt med B7 eternitplader, kan der mod nordvendte sider forekomme frostsprængninger. Ingen ved hvorfor det sker på denne type tagplade, men typisk sker det hen over vinteren, at der løsner sig små flager, som ender i tagrenden.

Dette medfører, at der mangler lidt tagmaling hvor flagen sad. Det værste tilfælde. Vi har set, var der ca. 10-15 små flager der var frosset af, på den ene side af taget. Derfor garanteres ikke mod frostsprængninger. Løsningen på det er at duppe de steder, det er sket.

 

FAQ

Hvilke tagbelægninger kan ikke tåle tagrensning og tagmaling?

Mit tag er utæt, vil det hjælpe med en tagrensning og tagmaling?

Hvor mange lag maling ved tagrensning?

Kan det betale sig?

Hvad betyder det, at der er garanti?

Hvad koster en tagrensning og tagmaling?'

Hvilken fremgangsmåde til tagmaling og tagrensning?

Hvad kan algebehandles?

Læs mere om

Når Roskilde tagmaler er færdig, er taget som nyt!

Vi dækker hele Sjælland, Vestsjælland, Nordsjælland, København, Køge, Ringsted, Holbæk, Herlev, Hillerød

Læs mere om: Nyt tag, tagmaler, algebehandling tag, tagrensning, tag renovering, betontagsten, tag tilbud, tag rens

Find os på Google+